EN

harmay重庆

harmay重庆

重庆 中国,2022

建于山地上,坐落长江边,重庆是一个独特的城市。
陡峭的高度差、蜿蜒的街道、公共空间和建筑复杂交接于多层次的地形之中,创造出别样的空间体验和非传统的地下空间。这个场地位于城市的中心,是一个落寞的购物中心,但神奇地与一个倾斜的公共广场交织在一起。内部空间设置在地下,仅有与外部世界接触的极小两端连通着整个国泰商场。

我们的任务是为这两个外立面创造一个新的身份,同时在它们之间创造一个强大的零售体验。广场上的入口建筑体量感很小,与周围的高楼相比,近乎于人的大小。
这种规模和空间感,就城市内部的密度来讲是令人惊奇的。在设计中我们加强这种建筑的小体量感,使其成为典型房屋的代表。

广场上的房子
这个小建筑坐落在广场的边缘,盛情邀请着人们聚集于此。其温暖而有活力的颜色,与之环境形成鲜明对比,同时也强调着藏匿于地下的零售体验的入口。

为了配合这个独特的空间环境,我们在当地人文环境中探索了地下结构的类型—带有历史标志的重庆防空洞,被几何形体的切割而形成的拱形防空洞在二战期间连接着这座城市的每个角落。随着踏入这个地下空间,人们可以感受到的震撼不仅仅是视觉上的。空间的长度和形状在这个人造隧道内创造了一种独特的体验。

墙壁的粗糙纹理延伸到整个天花板,创造了一个被整体包围的和谐感。

这个空间一侧在公园下面连接到另一侧街上,外墙向城市眨着眼,为下面的小商铺创造了一个有盖的走道。

大规模使用了代表着重庆的红色,室内也延续了这种颜色,不仅给空间带来了一种神秘的色彩。还大大增强了商场两侧外立面的连续性。

商店
受隐藏在防空洞中的工厂启发,机械感强烈的巨大传送带、发电机和空间中众多的工业器具与洞穴的粗糙质感产生了极大的冲突和对比,给顾客带来强烈的视觉体验。

传送带传送着大量的货物,引导着你穿过空间,引发着游客的探索兴趣。让来到空间的人们体验回连轴转,不停息的地下工厂和Hamay話梅的工业仓储文化。

业主:HARMAY話梅
项目地点:中国重庆
建筑面积:1,331.1 平方米
建成时间:2021
恺慕设计范围:建筑外立面&室内设计
设计总监:Wendy Saunders, Vincent de Graaf
设计主管:林雅琪
项目建筑师:郭鹏、黄骁鸣
设计团队:松洁,胡东凯,焦月圆,王尤宝儿,魏铮,焦琰, 文森析
陈列:王尤宝儿
施工方: 木凡建筑装饰有限公司
摄影:WenStudio,顾博文

herearray(100) { ["content_sections__0_picture"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["content_sections__0_text"]=> array(1) { [0]=> string(20) "重庆 中国,2022" } ["content_sections__1_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4039" } ["content_sections__1_text"]=> array(1) { [0]=> string(464) "建于山地上,坐落长江边,重庆是一个独特的城市。 陡峭的高度差、蜿蜒的街道、公共空间和建筑复杂交接于多层次的地形之中,创造出别样的空间体验和非传统的地下空间。这个场地位于城市的中心,是一个落寞的购物中心,但神奇地与一个倾斜的公共广场交织在一起。内部空间设置在地下,仅有与外部世界接触的极小两端连通着整个国泰商场。" } ["content_sections__2_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4041" } ["content_sections__2_text"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["content_sections__3_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4038" } ["content_sections__3_text"]=> array(1) { [0]=> string(386) "我们的任务是为这两个外立面创造一个新的身份,同时在它们之间创造一个强大的零售体验。广场上的入口建筑体量感很小,与周围的高楼相比,近乎于人的大小。 这种规模和空间感,就城市内部的密度来讲是令人惊奇的。在设计中我们加强这种建筑的小体量感,使其成为典型房屋的代表。" } ["content_sections__4_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4037" } ["content_sections__4_text"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["content_sections__5_picture"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["content_sections__5_text"]=> array(1) { [0]=> string(241) "广场上的房子 这个小建筑坐落在广场的边缘,盛情邀请着人们聚集于此。其温暖而有活力的颜色,与之环境形成鲜明对比,同时也强调着藏匿于地下的零售体验的入口。" } ["content_sections__6_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4044" } ["content_sections__6_text"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["content_sections__7_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4046" } ["content_sections__7_text"]=> array(1) { [0]=> string(420) "为了配合这个独特的空间环境,我们在当地人文环境中探索了地下结构的类型—带有历史标志的重庆防空洞,被几何形体的切割而形成的拱形防空洞在二战期间连接着这座城市的每个角落。随着踏入这个地下空间,人们可以感受到的震撼不仅仅是视觉上的。空间的长度和形状在这个人造隧道内创造了一种独特的体验。" } ["content_sections__8_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4045" } ["content_sections__8_text"]=> array(1) { [0]=> string(93) "墙壁的粗糙纹理延伸到整个天花板,创造了一个被整体包围的和谐感。" } ["content_sections__9_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4042" } ["content_sections__9_text"]=> array(1) { [0]=> string(141) "这个空间一侧在公园下面连接到另一侧街上,外墙向城市眨着眼,为下面的小商铺创造了一个有盖的走道。" } ["content_sections__10_picture"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["content_sections__10_text"]=> array(1) { [0]=> string(180) "大规模使用了代表着重庆的红色,室内也延续了这种颜色,不仅给空间带来了一种神秘的色彩。还大大增强了商场两侧外立面的连续性。" } ["content_sections__11_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4056" } ["content_sections__11_text"]=> array(1) { [0]=> string(245) "商店 受隐藏在防空洞中的工厂启发,机械感强烈的巨大传送带、发电机和空间中众多的工业器具与洞穴的粗糙质感产生了极大的冲突和对比,给顾客带来强烈的视觉体验。 " } ["content_sections__12_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4036" } ["content_sections__12_text"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["content_sections__13_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4049" } ["content_sections__13_text"]=> array(1) { [0]=> string(203) "传送带传送着大量的货物,引导着你穿过空间,引发着游客的探索兴趣。让来到空间的人们体验回连轴转,不停息的地下工厂和Hamay話梅的工业仓储文化。" } ["content_sections_"]=> array(1) { [0]=> string(2) "15" } ["pdf"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["gallery_0_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4039" } ["gallery_1_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4038" } ["gallery_2_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4037" } ["gallery_3_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4044" } ["gallery_4_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4046" } ["gallery_5_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4045" } ["gallery_6_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4047" } ["gallery_7_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4042" } ["gallery_8_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4043" } ["gallery_9_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4040" } ["gallery_10_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4041" } ["gallery_11_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4049" } ["gallery"]=> array(1) { [0]=> string(2) "12" } ["content_sections__14_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4040" } ["content_sections__14_text"]=> array(1) { [0]=> string(460) "业主:HARMAY話梅 项目地点:中国重庆 建筑面积:1,331.1 平方米 建成时间:2021 恺慕设计范围:建筑外立面&室内设计 设计总监:Wendy Saunders, Vincent de Graaf 设计主管:林雅琪 项目建筑师:郭鹏、黄骁鸣 设计团队:松洁,胡东凯,焦月圆,王尤宝儿,魏铮,焦琰, 文森析 陈列:王尤宝儿 施工方: 木凡建筑装饰有限公司 摄影:WenStudio,顾博文" } ["_edit_lock"]=> array(1) { [0]=> string(12) "1666284737:2" } ["_edit_last"]=> array(1) { [0]=> string(1) "4" } ["_content_sections__0_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["_content_sections__0_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["_content_sections__1_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["_content_sections__1_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["_content_sections__2_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["_content_sections__2_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["_content_sections__3_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["_content_sections__3_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["_content_sections__4_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["_content_sections__4_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["_content_sections__5_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["_content_sections__5_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["_content_sections__6_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["_content_sections__6_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["_content_sections__7_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["_content_sections__7_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["_content_sections__8_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["_content_sections__8_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["_content_sections__9_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["_content_sections__9_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["_content_sections__10_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["_content_sections__10_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["_content_sections__11_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["_content_sections__11_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["_content_sections__12_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["_content_sections__12_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["_content_sections__13_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["_content_sections__13_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["_content_sections__14_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["_content_sections__14_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["_content_sections_"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b47d1a" } ["_pdf"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b502d6" } ["_gallery_0_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["_gallery_1_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["_gallery_2_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["_gallery_3_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["_gallery_4_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["_gallery_5_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["_gallery_6_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["_gallery_7_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["_gallery_8_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["_gallery_9_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["_gallery_10_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["_gallery_11_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["_gallery"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b51b9c" } ["projects_list_thumbnail"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4378" } ["_projects_list_thumbnail"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_634e11e2eab19" } ["_aioseop_keywords"]=> array(1) { [0]=> string(42) "AIM,RETAIL,ARCHITECTURE,INTERIOR,CHONGQING" } ["_aioseop_title"]=> array(1) { [0]=> string(12) "harmay重庆" } ["description_seo"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["_description_seo"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_642fcffa7ec27" } ["title_seo"]=> array(1) { [0]=> string(12) "Harmay重庆" } ["_title_seo"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_642fcffa7ebe9" } }


blueharmay重庆

PHOTO REEL

aim-architecture.com website design by LORDEYS Web Development Agency Shanghai