EN

JMGO坚果投影旗舰店

JMGO坚果投影旗舰店

中国上海,2022

当你穿行在新天地喧闹的街角时,一束来自街对面的光在召唤着你,邀请着路过的行人走进它,体验它。这束光和它所照耀的世界让人感到自由,充满着无限的可能性。这个没有边界的新世界是属于JMGO坚果投影的第一家旗舰店,这个边界模糊的、科技和艺术碰撞的空间由恺慕建筑设计操刀。这里,是SPACE ONE。

这家将家用投影作为主要产品的科技公司,销售的不仅仅是产品,更是一种生活方式,关乎体验、好奇和自由。投影仪可以投射到任何地方,墙上,天花板,地板上甚至在房间里面的人身上,它也可以消失。是一个可以带走你不需要的东西的产品,其特征本身可有可无,承担着帮你清除杂乱的角色。

我们试图把这种自由带入空间。在这里,你可以自由地表达自我。任何东西都是空白的画布,当一个家拥有无限的可能性,当一个图像不再被屏幕或尺寸限制时,又是怎样的体验呢?这个空间变成了一个全新的,拥有无限可能的体验舞台,一个在家就发掘好奇和自由的地方。

在这里,产品才是重点和灵感。我们从始至终围绕着投影的镜头。门像是一个光圈,有意地缩小了焦点,意在不让太多光线进入室内,同时创造引人注目的外立面,降低了自然光对投射在墙壁上投影质量的影响。

 

店铺被分为两个楼层,入口所在的一层作为零售空间,银色的胶囊舱展示了产品使用的可能性。六个胶囊舱捕获着一个个家的灵感,展示了一个不同的“家庭场景”: 卧室,餐厅,客厅,办公室,健身房,游戏室。空间中无限延伸的画布也允许着这些故事的发生。

踏入一层空间,伸展的长桌承载着产品展示的功能也叙述着这个极简空间的科技感,镜面天花延伸着空间的高度。未来主义元素透露着空间中技术运用的线索,增加了体验的趣味性,同时又不失去温暖的家庭氛围。

画布作为商店的整体概念在二楼以摄影工作室的方式形式呈现。圆角模糊了墙壁和天花板之间的界限,让消费者参与到场景中。天花板则是一个巨大的轨道网格,灵活的移动展板可以根据展览需求自由配置。

JMGO 投射出自由,投射出可能。这间全新旗舰店的创建是为了强调产品的实用性,阐述无限可能。JMGO 创造了能激发想象力的产品; 我们便构建了一个能够承载它和扩展它的世界,因为我们深知,想象可以是无限的。

业主:JMGO坚果投影 
项目地点:中国上海
建筑面积:200 平方米
建成时间:2022
设计总监:Wendy Saunders,Vincent de Graaf
设计团队:陈虎,王尤宝儿
软装团队:Lili Cheng,戴维莎
陈列:Victor Mongin
施工方: 上海恒品装饰设计工程有限公司
摄影:WenStudio
herearray(92) { ["content_sections__0_picture"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["_content_sections__0_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["content_sections__0_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "中国上海,2022" } ["_content_sections__0_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["content_sections__1_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3961" } ["_content_sections__1_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["content_sections__1_text"]=> array(1) { [0]=> string(409) "当你穿行在新天地喧闹的街角时,一束来自街对面的光在召唤着你,邀请着路过的行人走进它,体验它。这束光和它所照耀的世界让人感到自由,充满着无限的可能性。这个没有边界的新世界是属于JMGO坚果投影的第一家旗舰店,这个边界模糊的、科技和艺术碰撞的空间由恺慕建筑设计操刀。这里,是SPACE ONE。" } ["_content_sections__1_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["content_sections__2_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3962" } ["_content_sections__2_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["content_sections__2_text"]=> array(1) { [0]=> string(396) "这家将家用投影作为主要产品的科技公司,销售的不仅仅是产品,更是一种生活方式,关乎体验、好奇和自由。投影仪可以投射到任何地方,墙上,天花板,地板上甚至在房间里面的人身上,它也可以消失。是一个可以带走你不需要的东西的产品,其特征本身可有可无,承担着帮你清除杂乱的角色。" } ["_content_sections__2_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["content_sections__3_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3963" } ["_content_sections__3_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["content_sections__3_text"]=> array(1) { [0]=> string(363) "我们试图把这种自由带入空间。在这里,你可以自由地表达自我。任何东西都是空白的画布,当一个家拥有无限的可能性,当一个图像不再被屏幕或尺寸限制时,又是怎样的体验呢?这个空间变成了一个全新的,拥有无限可能的体验舞台,一个在家就发掘好奇和自由的地方。" } ["_content_sections__3_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["content_sections__4_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3964" } ["_content_sections__4_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["content_sections__4_text"]=> array(1) { [0]=> string(289) "在这里,产品才是重点和灵感。我们从始至终围绕着投影的镜头。门像是一个光圈,有意地缩小了焦点,意在不让太多光线进入室内,同时创造引人注目的外立面,降低了自然光对投射在墙壁上投影质量的影响。  " } ["_content_sections__4_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["content_sections__5_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3966" } ["_content_sections__5_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["content_sections__5_text"]=> array(1) { [0]=> string(347) "店铺被分为两个楼层,入口所在的一层作为零售空间,银色的胶囊舱展示了产品使用的可能性。六个胶囊舱捕获着一个个家的灵感,展示了一个不同的“家庭场景”: 卧室,餐厅,客厅,办公室,健身房,游戏室。空间中无限延伸的画布也允许着这些故事的发生。" } ["_content_sections__5_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["content_sections__6_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3965" } ["_content_sections__6_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["content_sections__6_text"]=> array(1) { [0]=> string(282) "踏入一层空间,伸展的长桌承载着产品展示的功能也叙述着这个极简空间的科技感,镜面天花延伸着空间的高度。未来主义元素透露着空间中技术运用的线索,增加了体验的趣味性,同时又不失去温暖的家庭氛围。" } ["_content_sections__6_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["content_sections__7_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3968" } ["_content_sections__7_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["content_sections__7_text"]=> array(1) { [0]=> string(273) "画布作为商店的整体概念在二楼以摄影工作室的方式形式呈现。圆角模糊了墙壁和天花板之间的界限,让消费者参与到场景中。天花板则是一个巨大的轨道网格,灵活的移动展板可以根据展览需求自由配置。" } ["_content_sections__7_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["content_sections__8_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3984" } ["_content_sections__8_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["content_sections__8_text"]=> array(1) { [0]=> string(282) "JMGO 投射出自由,投射出可能。这间全新旗舰店的创建是为了强调产品的实用性,阐述无限可能。JMGO 创造了能激发想象力的产品; 我们便构建了一个能够承载它和扩展它的世界,因为我们深知,想象可以是无限的。" } ["_content_sections__8_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["content_sections__9_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3967" } ["_content_sections__9_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["content_sections__9_text"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["_content_sections__9_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["content_sections__10_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3969" } ["_content_sections__10_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["content_sections__10_text"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["_content_sections__10_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["content_sections__11_picture"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["_content_sections__11_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a2eb" } ["content_sections__11_text"]=> array(1) { [0]=> string(526) "
业主:JMGO坚果投影 
项目地点:中国上海
建筑面积:200 平方米
建成时间:2022
设计总监:Wendy Saunders,Vincent de Graaf
设计团队:陈虎,王尤宝儿
软装团队:Lili Cheng,戴维莎
陈列:Victor Mongin
施工方: 上海恒品装饰设计工程有限公司
摄影:WenStudio
" } ["_content_sections__11_text"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b4a325" } ["content_sections_"]=> array(1) { [0]=> string(2) "12" } ["_content_sections_"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b47d1a" } ["pdf"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["_pdf"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b502d6" } ["gallery_0_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3961" } ["_gallery_0_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["gallery_1_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3962" } ["_gallery_1_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["gallery_2_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3966" } ["_gallery_2_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["gallery_3_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3972" } ["_gallery_3_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["gallery_4_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3973" } ["_gallery_4_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["gallery_5_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3971" } ["_gallery_5_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["gallery_6_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3970" } ["_gallery_6_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["gallery_7_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3964" } ["_gallery_7_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["gallery_8_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3974" } ["_gallery_8_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["gallery_9_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3975" } ["_gallery_9_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["gallery_10_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3984" } ["_gallery_10_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["gallery_11_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3976" } ["_gallery_11_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["gallery_12_picture"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3977" } ["_gallery_12_picture"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b5347b" } ["gallery"]=> array(1) { [0]=> string(2) "13" } ["_gallery"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_5daddf4b51b9c" } ["_dp_original"]=> array(1) { [0]=> string(4) "3839" } ["_edit_lock"]=> array(1) { [0]=> string(12) "1666285003:2" } ["_edit_last"]=> array(1) { [0]=> string(1) "4" } ["projects_list_thumbnail"]=> array(1) { [0]=> string(4) "4384" } ["_projects_list_thumbnail"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_634e11e2eab19" } ["_aioseop_keywords"]=> array(1) { [0]=> string(43) "AIM,JMGO,建筑,室内,零售,设计,上海" } ["_aioseop_description"]=> array(1) { [0]=> string(33) "投射出自由,投射出可能" } ["_aioseop_title"]=> array(1) { [0]=> string(25) "JMGO坚果投影旗舰店" } ["description_seo"]=> array(1) { [0]=> string(33) "投射出自由,投射出可能" } ["_description_seo"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_642fcffa7ec27" } ["title_seo"]=> array(1) { [0]=> string(25) "Jmgo坚果投影旗舰店" } ["_title_seo"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_642fcffa7ebe9" } }


blueJMGO坚果投影旗舰店

PHOTO REEL

aim-architecture.com website design by LORDEYS Web Development Agency Shanghai